19.10.2015

 10/19/2015 06:39:00 ÖS         Şərh yoxdur
Kimlər ki anadan riyaziyyatçı doğulmuşlar, yüksək ağıla malik olduqlarına görə, bütün başqa elmlərəyaxşı qabiliyyətləri var.
Sokrat (e.ə 469-399) yunan filosofu

Riyaziyyat ,təbiət öyrənməyə yaxşı və hətta yeganə girişdir.
D.İ.Pisarev(1840-1868) rus publisisti

Riyaziyyatın varlıq qüdrəti onun sahələrinin qırılmaz birliyindəndir.
D.Hilbert(1862-1943) alman riyaziyyatçısı


Tez vəya gec hər bir riyazi ideya bu və ya digər işdə öz tədbiqini tapır.
A.N.Krılov(1863-1945) sovet riyaziyyatçısı

İnsan beyninin sərhədini genişləndirməkdən böyük qələbə ola bilməz .
Yuli Sezar (e.ə 106-43) roma dövlət xadimi natiq və yazıçısı .

Bildiyimiz məhdud, bilmədiyimizin isə ucu- bucağı yoxdur.
Apuley (2-ci əsr) roma yazıçısı

Nadanlar elimə nifrət edirlər ,bisavad adamlar ona heyran olurlar,aqillər isə ondan istifadə edirlər.
F.Bekon (1561-1626) ingilis filosofu

Kimya -fizikanın sağ əli riyaziyyat -onun gözləridir.
M.V Lomonosov (1711-1765) dahi rus alimi ,şair və marifçisi

Elim yalnız ona riyaziyyat daxil olduğuna görə elmdir.
İ.Kant (1724-1804)alman flosofu.

Riyaziyyatda həqiqətə nail olmaq üçünəsas yollar induksiya və oxşarlıqdır.
P.S.Laplas(1749-1827) fransız riyaziyyatçısı

Riyaziyyat-elimlərin , hesab isə -riyziyyatın tacıdır.
K.F Qauss (1777-1855)alman riyaziyyatçısı

Həyat yalnız iki şeylə gözəldir ; riyaziyyata yiyələnmək və riyaziyyatı öyrənmək.
S.D.Puasson (1781-18400) fransız riyaziyyatçısı

Bəzən düstur onu icad edən adamdan daha müdrik görsənir.
B.Boltsano (1781-18480) çex riyaziyatçısı

Sıfırlara bənzər insanlar var; həmişə onların qabağında rəqəmlərin olması zəruridir.
O.Balzak(1799-1850)fransız yazıçısı

İlham həndəsəyə də şeyriyyətə olduğuqədər lazımdır.
A.S.Puşkin(1799-1837) rus şairi

Bir qədər şair olmadan riyaziyyatçı olmaq mümkün deyil.
K.Veyerştrass (1815-1897)alman riyaziyyatçısı

Riyaziyyat-canlı orqanizmdir ......riyaziyyatı anlamaq üçün onun tarixini bilmək vacibdir.
L.İnfeld(1898-1968) polyak fiziki

Müstəqil təfəkkürə gedən ən qısa yol riyaziyyatdır.
V.A.Kaberin(1902) sovet yazıçısı

Təkcə bilmək azdır-tətbiq etmək lazımdır.
Hər gün heç olmazsa, hər hansı müdrük bir kəlamı oxumaq gərəkdir.
Riyaziyyatçılar -fransızlar kimidir.Onlarla danışanda,sənin sözlərini öz dillərinə tərcümə edirlər və o dəqiqə tamamilə, başqa nəsə alınır.
İ.V.HÖTE(1749-1832) alman şairi

Riyaziyyatın inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdirilməsi dövlətin tərəqqisi iləsıx bağlıdır.
NAPOLEON (1769-1821) fransız imperatoru

Bilik yalnız onda bilikdir ki ,o yaddaşın,zehnin qüvvəti ilə əldə olunub.
Böyük nəticələri olan fikirlər həmişə sadədir.
Hər şeyi bilməyin böyük ləyaqət olduğunu düşünmək səhfdir.
Biliyin miqdarı deyil ,keyfiyyəti əhəmiyyətlidir.
L.N.TOLSTOY(1828-1910) rus yazıçısı

Mən yalana məzəmmət etmirəm,dürüstsüzlüyə nifrət edirəm.
S. BATLER(1835-1902) ingilis yazıçısı

Riyaziyyatdakı gözəlliyi, ədəd və fiqurlardakı harmoniyanı,həndəsənin zərifliyini unutmaq olmaz .Bunlar insanda əsl estetik hiss oyadır.
ANRİ PUANKARE (1854- 1912) fransız riyaziyyatçısı

Məndə heç bir istedad yoxdur. Lakin ancaq qatır inadlığı və hər şeyə qızğın maraq var.
A.EYNŞTEYN (1879-1955) fizik
Reaksiyalar:

0 Şərh:

data:postCommentMsg

Xahiş edirəm təkcə yazı ilə bağlı öz rəylərinizi qeyd edəsiniz...
Şəxsi suallar,öyrənmək və soruşmaq istədikləriniz varsa,əlaqə formu və ya informasiya formu
Rəy, tövsiyyə və iradlarınız üçün isə Qonaq Dəftəri dən istifadə edin!

Faydalı Keçidlər

Təhsil Xəbərləri ; Maraqlı Söhbətlər ; Ən yeni məlumatlar ; Elanlar və s ...

Səhifə dilini dəyiş

Arabic Korean Japanese Chinese Simplified Russian Portuguese
English French German Spain Italian Dutch

Online Sınaq Testlər


Email ilə blogu izlə !

Blogda Bölmələr

.
Məlumatlar :

Quranda Allahın Riyazi Möcüzələri

Quranda Allahın Riyazi Möcüzələri
Quran “…aləmlərə bir zikr (öyüd, xatırlatma, hökm və üstün bir şərəf)dən başqa bir şey deyil.” (Qələm Surəsi, 52)

Elektron Kitabxana

Elektron Kitabxana
Hər gün 24 saat xidmət göstərir :)

3D Riyaziyyat

3D    Riyaziyyat
Riyaziyyatı sadə dillə izah edən 20 gif.

Dövlət Qərarları

Riyaziyyat Kurikulumu

Maraqlı Riyaziyyat

Təhsilverənlər üçün !

Bilirsinizmi?

Blog Arxivi

Bloga daxil ol !

Bloga Baxılma Sayı

Riyaziyyat Portalı ©2015. Vebmaster: Arzu Məlikova. Blogger tarafından desteklenmektedir.