1.12.2015

 12/01/2015 03:47:00 ÖS         Şərh yoxdur


Riyaziyyat — real həyatın miqdar və fəza münasibətlərinə dair məsələlərin həllinin bu obyektlərin xassələrini zərurət üzündən ideallaşdırma yolu ilə tapılmasına əsaslanan elm, təbiət elmlərinin bazisi.


Əsas məlumatlar
Adətən tədqiq olunan obyekt və proseslərin ideallaşdırılmış xüsusiyyətləri aksiomlar şəklində formalaşdırılır.
Bundan sonra isə bu aksiomlar əsasında dəqiq yollarla digər məntiqi cəhətcə doğru xassələr (teoremlər) əldə edilir. Bu nəzəriyyə ümumilikdə tədqiq olunan obyektin riyazi modelini əmələ gətirir.
Riyaziyyatda ilkin fəza və miqdar münasibətlərindən çıxış edərək daha abstrakt münasibətlər alınır ki, bu da müasir riyaziyyatın predmetidir.
Ənənəvi olaraq riyaziyyat 2 hissəyə – nəzəri və tətbiqi riyaziyyata bölünür. 
Nəzəri riyaziyyat riyaziyyatın strukturu daxilində ciddi analiz aparılmasını həyata keçirir. 
Tətbiqi riyaziyyat isə riyaziyyatla əlaqəli digər elm və mühəndis sahələri üçün öz modellərini təqdim edir.

Riyaziyyatın sahələri

Riyaziyyat elmi aşağıdakı sahələrə bölünür:
 • Riyazi analiz
 • Diferensial tənliklər
 • Riyazi fizika
 • Həndəsə və topologiya
 • Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
 • Riyazi məntiq, cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi
 • Tətbiqi riyaziyyat
 • Diskret riyaziyyat və riyazi kibernetika
Gravitation space source.pngBernoullisLawDerivationDiagram.svgComposite trapezoidal rule illustration small.svgMaximum boxed.png
Riyazi fizikaHidrodinamikaRiyazi analizOptimizasiya

Market Data Index NYA on 20050726 202628 UTC.png
Maliyyə riyaziyyatı
Arbitrary-gametree-solved.svg
Oyunlar Nəzəriyyəsi
Signal transduction v1.png
Riyazi biologiya
Ch4-structure.png
Riyazi kimya


Oldfaithful3.png
Statistika

Simple feedback control loop2.svg


Sistem analizi

GDP PPP Per Capita IMF 2008.png

Riyazi iqtisadiyyat

Two red dice 01.svg
Ehtimal 
nəzəriyyəsi
Orta məktəblərdə əsasən elementar riyaziyyat öyrədilir. Onun tərkibinə aşağıdakılar daxildir:
 • hesab
 • elementar cəbr
 • elementar həndəsə: planimetriya və stereometriya
 • elementar funksiyalar nəzəriyyəsi və analizin elementləri.
Ali məktəblərdə ixtisasdan asılı olaraq aşağıdakılar tədris olunur :
 • Riyazi analiz
 • Cəbr
 • Analitik həndəsə
 • Xətti cəbr və həndəsə
 • Diskret riyaziyyat
 • Riyazi məntiq
 • Diferensial tənliklər
 • Diferensial həndəsə
 • Topologiya
 • Funksional analiz və inteqral tənliklər
 • Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
 • Xüsusi törəməli tənliklər
 • Ehtimal nəzəriyyəsi
 • Riyazi statistika
 • Təsadüfi proseslər nəzəriyyəsi
 • Variasiya hesabı və optimallaşdırma üsulları
 • Ədədi üsullar
 • Ədədlər nəzəriyyəsi


Mənbə: Vikipedia
Reaksiyalar:

0 Şərh:

data:postCommentMsg

Xahiş edirəm təkcə yazı ilə bağlı öz rəylərinizi qeyd edəsiniz...
Şəxsi suallar,öyrənmək və soruşmaq istədikləriniz varsa,əlaqə formu və ya informasiya formu
Rəy, tövsiyyə və iradlarınız üçün isə Qonaq Dəftəri dən istifadə edin!

Faydalı Keçidlər

Təhsil Xəbərləri ; Maraqlı Söhbətlər ; Ən yeni məlumatlar ; Elanlar və s ...

Səhifə dilini dəyiş

Arabic Korean Japanese Chinese Simplified Russian Portuguese
English French German Spain Italian Dutch

Online Sınaq Testlər


Email ilə blogu izlə !

Blogda Bölmələr

.
Məlumatlar :

Quranda Allahın Riyazi Möcüzələri

Quranda Allahın Riyazi Möcüzələri
Quran “…aləmlərə bir zikr (öyüd, xatırlatma, hökm və üstün bir şərəf)dən başqa bir şey deyil.” (Qələm Surəsi, 52)

Elektron Kitabxana

Elektron Kitabxana
Hər gün 24 saat xidmət göstərir :)

3D Riyaziyyat

3D  Riyaziyyat
Riyaziyyatı sadə dillə izah edən 20 gif.

Dövlət Qərarları

Riyaziyyat Kurikulumu

Maraqlı Riyaziyyat

Təhsilverənlər üçün !

Bilirsinizmi?

Blog Arxivi

Bloga daxil ol !

Bloga Baxılma Sayı

Riyaziyyat Portalı ©2015. Vebmaster: Arzu Məlikova. Blogger tarafından desteklenmektedir.